Facebook Youtube

Základy domu

Základy domu jsou nejdůležitější částí hrubé stavby. Podívejte se, jak probíhá příprava a realizace základů.

Příprava staveniště a základové desky
Přípravu staveniště a základové desky domu provádějte stejně, jako u jakékoliv jiné stavby. Nejdříve vyměříte základy dle projektové dokumentace a provedete jejich vyhloubení, následně zhutníte podklad, uložíte armatury a vybetonujete základovou desku do vodorovné plochy.

Nezapomeňte na to, že kvalita základové desky ovlivňuje celou stavbu!