Facebook Youtube

Výztuže pod okny

Zdivo pod otvory, například pro plastová okna, je nutné vyztužit. Postup je opravdu jednoduchý. 

Otvory ve stěně širší než 1,80 m doporučujeme pod parapetem vyztužit. Jednoduchým způsobem, jak to lze provést, je umístění ocelových výztuží do předem připravených drážek. Drážky vytvoříte pomocí drážkovače v předposlední vrstvě tvárnic YTONG pod parapetem.

 1. Vyměření a vytvoření drážek
  V předposlední řadě tvárnic pod budoucím parapetem vytvoříte ve středu zdiva dvě drážky ručním drážkovačem. Rozměry drážek by měly být 40 mm x 40 mm x délka budoucího otvoru plus 500 mm na každou stranu. Drážky poté nezapomeňte očistit, prach a jemné nečistoty odstraníte nejlépe vodou.
 2. Vložení výztuží do drážek
  Následně drážky po celé délce vyplníte cementovou maltou (můžete použít i maltu pro lepení tvárnic) a vložíte do každé z nich prut z profilované oceli o průměru minimálně 6 mm. Přesahy prutu musí být za budoucí stěnu min. 500 mm. Po vložení prutu obě drážky celé zaplňte maltou a zahlaďte.
 3. Zdění poslední vrstvy tvárnic parapetu
  Nyní můžete přistoupit k přezdění výztuží a dozdění poslední vrstvy zdiva parapetu. Dbejte při zdění na dodržení správné vazby tvárnit i vzhledem k budoucímu otvoru a na rozprostření tenkovrstvé zdicí malty po celé šířce zdiva.
 4. Vyměření a uložení budoucího otvoru
  Po přezdění výztuže vyměříte šířku budoucího otvoru a dle toho usadíte krajní tvárnice. Poté můžete dozdít stěny kolem otvoru.