Facebook Youtube

Stavba schodiště

Schodišťové stupně YTONG umožňují stavbu standardního i atypického schodiště. Montáž je snadná a rychlá!

K realizaci schodiště využijte pórobetonové schodišťové stupně stavebního systému YTONG. Tyto stupně jsou speciálně vyztužené pórobetonové prvky, které jsou uloženy na nosném zdivu schodiště. Nosné zdi schodů ukládejte vždy na hydroizolaci nebo hydroizolační pásy.

 1. Uložení prvního schodišťového stupně
  Realizaci schodiště začnete výškovým zaměřením jednotlivých schodišťových stupňů. Nezapomeňte vzít v úvahu tloušťku podlahy. První schodišťový stupeň musí být o tloušťku podlahy výše nad základovou deskou.
 2. Uložení dalších stupňů
  Montáž schodiště pohodlně zvládnou dva zedníci. Schodišťové stupně ukládejte na obou koncích do tenkovrstvé zdicí malty jako standardní pórobetonové várnice YTONG. Minimální délka uložení musí být minimálně 150 mm. U každého stupně překontrolujte rovinnost a výškové usazení. Přesnost uložení je v případě realizace schodiště nutností. Při ukládání schodišťových stupňů vám vzniknou ve středním zdivu klíny, které později vyplňte odřezky z pórobetonu.
 3. Pokládání stupně k hotové stěně
  V případě, pokládáte-li schodišťové stupně k již hotovým stěnám, musíte k nim přizdít stěnu o tloušťce 150 mm, na kterou následně jednotlivé stupně uložíte. Stupně tedy budou podezděné. Tento způsob uložení využijete především při rekonstrukci nebo dodatečném vytvoření schodiště.
 4. Sesazování schodišťových stupňů
  Jednotlivé schodišťově stupně sesazujte tak, abyste díky vodorovné mezeře mezi jednotlivými stupni dosáhli požadované výšky kroku stupňů v rozmezí 150 až 195 mm. Po sesazení stupňů dozděte schodišťové zdi až po horní úroveň nosných stěn.