Facebook Youtube

Realizace příček

Jak ukotvit příčky k obvodovému zdivu? V případě systému YTONG existuje několik jednoduchých způsobů.

Jakmile dokončíte zdění obvodového a nosného zdiva, je třeba začít realizovat vnitřní příčky domu. Napojení příček k nosnému zdivu je jednoduché, ale je třeba na něj myslet již při realizaci nosného zdiva, tj. zasazením nerezových spojek do zdiva.

  1. Vyměření příček a zasazení nerezové spojky
    Polohu budoucí příčky si vyznačte podle projektu na nosné stěně. Dejte pozor na správnou svislost budoucí příčky. Následně do každé druhé ložné spáry zasaďte nerezovou spojku zdiva a upevněte pomocí hřebíků nebo vmáčknutím spojky do malty a důkladně promaltujte. Pokračujte ve zdění a dbejte na správné nanesení zdicí malty po celé šířce nosného zdiva.
  2. Uložení a ukotvení příčky
    První řadu tvárnic příčky uložte do vápenocementové malty, kterou naneste na hydroizolaci. Při ukládání jednotlivých příčkovek dbejte na to, abyste nanášeli zdicí maltu v celé ploše tvárnice, a to i na svislých čelech. Spojky, které spojují nosné zdivo s příčkou, řádně promaltujte. Takto postupujte až do výše stropu. Mezeru mezi stropem a příčkou na závěr vyplňte montážní pěnou.
  3. Kotvení dodatečně přizdívané příčky
    Při dodatečném přizdívání příčky k nosnému zdivu je třeba příčku ukotvit jiným způsobem. Nerezovou spojku k nosnému zdivu ukotvíme pomocí hmoždinky a šroubu, ukotvení spojky ve zdivu příčky probíhá standardně. Zdění příčky provádějte stejně, jako v předchozím bodě, jen s rozdílem, že příčky k nosnému zdivu nelepíte, vzniklou nivelační spáru totiž na závěr vyplníte montážní pěnou.