Facebook Youtube

Realizace podkroví

Příprava zdiva pro realizaci podkroví zasluhuje pozornost. Podívejte se, jak správně ukotvit železobetonový věnec.

Zdivo podkroví je stejně důležité, jako v případě přízemí. K realizaci pozedního železobetonového věnce využijete U-profily YTONG, do kterých následně vložíte ocelovou výztuž, izolaci a kotevní prvky krovů a vše na závěr zabetonujete.

  1. Založení zdiva podkroví
    Při zakládání zdiva podkroví postupujte jako v případě přízemí. Tedy založte zdivo do maltového lože z vápenocementové zdicí malty a dále vyzděte stěny do požadované výšky na tenkovrstvou zdicí maltu. Poslední vrstvu zdiva budou tvořit U-profily, které vytvoří pozední věnec. Lepení U-profilů provádějte tenkovrstvou zdicí maltou v celé ploše i na čelech.
  2. Pozední železobetonový věnec
    Výztuž věnce vytvořte formou ocelového armokoše. Ten následně vložte společně s izolací a kotevními prvky krovů do U-profilu a vše řádně zabetonujte. Krytí výztuže betonem musí být minimálně 15 mm.