Facebook Youtube

První řada zdiva

Založení rohů první řady zdiva je alfou a omegou stavby. Zkušení YTONG mistři vám předvedou jak na to.

Než se pustíte do samotného zdění, nezapomeňte provést kontrolu rovinnosti základové desky a její případné srovnání do tolerance maximálně 20 mm.

Zakládat první řadu zdiva začněte v nejvýše položeném rohu základové desky domu. Do tohoto rohu základu umístíte rohovou tvárnici YTONG, nastavíte její výšku a uložení pomocí nivelačního přístroje a tvárnici dle toho usadíte. Tento postup opakujete ve všech rozích domu. Následně můžete dozdít obvodové zdivo.

 1. 1 Položení hydroizolace
  První krok, který musíte při zakládání zdiva provést, je položení hydroizolačních pásů o šířce min. 500 mm na základovou desku domu. Napojení jednotlivých pásů vyřešíte přesahy hydroizolace o délce min. 150 mm.
 2. 2 Vyměření rozměrů půdorysu obvodových stěn
  Následně vyměříte přesné rozměry půdorysu a polohu budoucích obvodových stěn, přesně dle vašeho projektu.
 3. 3 Uložení první tvárnice do rohu
  Jakmile máte položenou hydroizolaci, můžete začít se zděním. Jako první uložíte tvárnici do nejvyššího rohu základové desky. Tvárnici usadíte na vápenocementovou maltu o min. tloušťce 20 mm pro celou plochu tvárnice.
 4. 4 Usazení a kontrola výšky tvárnic v rohu
  Tvárnice následně stabilizujete a zajistíte jejich vodorovnost v obou směrech. Stabilizaci provedete poklepem gumové paličky, vodorovnost doladíte pomocí vodováhy. Poté usadíte rohové tvárnice ve všech rozích domu a překontrolujete jejich výškové osazení.
 5. 5 Zdění první řady tvárnic
  Tvárnice obvodového zdiva pokládejte na vápenocementovou maltu, jejíž výška se bude lišit v závislosti na nerovnostech podkladu. Tloušťka malty však nesmí klesnout pod minimální hranici 20 mm. U obvodového zdiva na závěr překontrolujte vodorovnost tvárnic ve všech směrech a případné nerovnosti zarovnejte hoblíkem.