Facebook Youtube

Pokládka stropu

YTONG nabízí řešení také pro montáž stropů, která je díky propracovanému systému velmi rychlá a snadná.

Bílý strop YTONG představuje soustavu nosných železobetonových nánosníků s prostorovou výztuží, na které jsou následně pokládány stropní vložky z pórobetonu YTONG. Jednotlivé nosníky se rozkládají dle kladečského plánu, který bezplatně zpracujeme na základě projektu. Před pokládkou stropních vložek je nutné nosníky montážně podepřít (například dřevěnými vzpěrami v maximálních rozestupech 1,6 x 1,6 m).

 1. Uložení nosníků a první řady stropních vložek
  Nosníky ukládejte podle kladečského plánu do maltového lože z tenkovrstvé zdicí malty. Minimální uložení nosníků na zeď je 150 mm. První nosníky uložte od kraje zdi v takové vzdálenosti, aby stropní vložka ležela minimálně z 20 mm jedním koncem na zdi. V případě potřeby můžete krajní řadu stropních vložek zkrátit. Položením první řady stropních vložek zkorigujete rozteče mezi jednotlivými nosníky na 680 mm.
 2. Pokládka stropních vložek
  Před samotnou pokládkou stropních vložek nezapomeňte na komín a komínové těleso, které musí volně projít stropní konstrukcí. Zároveň dodržte předepsanou mezeru mezi stropní vložkou a komínovým tělesem. Stropní vložky pokládejte jednu po druhé na sraz těsně k sobě.
 3. Uložení věncových tvárnic
  Kolem celého obvodu stavby vytvoříte pomocí věncových tvárnic prostor pro ztužující věnec, který je v úrovni stropní konstrukce. Prostor pro věnec bude ve výsledku ohraničený stropními vložkami a věncovími tvárnicemi, mezera mezi vložkami a věncovími tvárnicemi musí být cca 200 mm.
 4. Příprava betonáže a betonáž stropní desky
  Stropní desku musíte před betonáží celoplošně vyztužit ocelovou sítí o minimálním průměru profilu 6/150 x 6/150. Do mezery mezi stropními vložkami a věncovými tvárnicemi vložte výztuž věnce. Poté celou konstrukci řádně očistěte, navlhčete a mezery u stropních nosníků polijte vodou. Nyní můžete začít s betonáží. Nejdříve vybetonujete žebra trámců, poté věnce a stropní desku přesně podle projektu. Tloušťka betonové zálivky musí být minimálně 50 mm a krytí výztuže betonem minimálně 20 mm. Pro betonáž použijte beton C20/25. Montážní podepření nosníků odstraňte až po úplném vytvrdnutí betonové konstrukce, tj. nejdříve za 4 týdny.