Facebook Youtube

Nosné stěny

Zjistěte, jak postupovat při stavbě nosného zdiva, čeho se vyvarovat
a na co naopak nezapomenout.

Další vrstvy nosného zdiva pokládejte na první řadu tvárnic. Tyto další řady tvárnic zdíme již na tenkovrstvou maltu YTONG o tloušťce 1 až 3 mm. Přesné usazení tvárnic kontrolujte vodováhou a případné nerovnosti dorovnejte pomocí hoblíku.

 1. Příprava první řady tvárnic před zděním
  Než začnete pokládat další vrstvy tvárnic YTONG, očistěte styčné plochy tvárnic od prachu a dalších nečistot. Tvárnice k sobě budou lépe přiléhat.
 2. Nanášení zdicí malty YTONG
  Zdicí maltu YTONG nanášejte pomocí speciální zubaté lžíce YTONG. Ta zajistí rovnoměrné a úsporné nanášení malty na tvárnice. Maltu nanášejte po celé ploše (šířce) zdiva. Zároveň dodržujte správnou vazbu tvárnic. Především v případě, dojde-li k vynechání otvoru ve stěně. Měli byste vždy dodržet svislé přesahy tvárnic v minimální délce 100 mm.
 3. Kontrola osazení tvárnic
  Nezapomeňte při zdění vodováhou průběžně kontrolovat osazení tvárnic nejen ve vodorovném směru, ale také svisle. Ke správnému usazení tvárnic používejte výhradně gumovou paličku.
 4. Použití hladkých tvárnic YTONG
  V případě, že používáte také hladké tvárnice, které nemají pero a drážku, nanášejte zdicí maltu YTONG také na svislé plochy tvárnic, tj. na styčné plochy.
 5. Opatrná manipulace s tvárnicemi
  Tvárnice pokládejte přesně na sraz na sebe. Při pokládce tvárnic s velkými rozestupy dochází při jejich následném vodorovném posunu k hromadění malty ve svislých spárách. Na styčných plochách tvárnic tak vznikají mezery bez malty, které mohou negativně ovlivnit pevnost nosného zdiva.