Facebook Youtube

Nosné překlady

Přemýšlíte, jak ukončit okenní otvory? YTONG mistři vám na videu ukážou, jak usadit nosné překlady YTONG.

Otvory pro okna a dveře je nutné kvalitně ukončit. Nejjednodušším způsobem je překlenutí otvoru pomocí nosných pórobetonových překladů YTONG o příslušné délce a šířce. Díky tomuto překlenutí vznikne nadpraží o min. výšce 250 mm.

 1. Příprava před uložením překladu
  Před samotným uložením nosného překladu nezapomeňte překontrolovat a upravit rovinnost a výšku ložných ploch překladu (tj. plochy, na kterých bude překlad položený). Zároveň vyrovnejte ostění otvorů, především pera v tvárnicích pomocí hoblíku. Poté si připravte lešení a ujistěte se, zda není překlad mechanicky poškozený.
 2. Uložení nosného překladu YTONG
  Nejdříve vyměřte délku uložení. Úložná délka překladu musí být 200 nebo 250 mm dle typu překladu. V místě uložení překladu nanesete zdicí maltu ve stejné tloušťce, jako při standardním zdění a poté překlad uložíte na připravené místo. Šipky zakreslené po stranách překladu musí směřovat vždy vzhůru a nápis „YTONG“ musí být v čitelné poloze.
 3. Kontrola uložení
  Jestliže máte překlad uložený, překontrolujte, zda ve svislém směru nevznikly nerovnosti. Ty případně upravte a dorovnejte poklepem gumovou paličkou.
 4. Správně položený překlad
  Správně zabudovaný překlad musí splňovat určité náležitosti. Ložné spáry jsou stejné tloušťky, jako je zdivo, uložení na stěně je min. 200 nebo 250 mm dle typu překladu a všechny hrany a plochy jsou v rovině se zdivem.
 5. Plochý překlad a U-překlad
  Otvor ve zdi lze ukončit také plochým překladem nebo, v případě železobetonového překladu, také U-překladem.