Facebook Youtube

Doprava materiálu

Stavební materiál YTONG dopravíme přímo na místo stavby. Zajímá vás jak? Podívejte se na krátké video.

Doprava a manipulace se stavebním materiálem YTONG vyžaduje specifické postupy
a zařízení. Tvárnice YTONG jsou dodávány balené na ucelených paletách v přesném množství dle projektové dokumentace. Stavební materiál YTONG na vyžádání dopravíme bezplatně na místo stavby.

  1. 1 Manipulace s paletami
    Palety YTONG nevykládejte pomocí závěsných lan, ale pouze s využitím speciálního „C – závěsu“, který zaručuje dobré vyvážení palety při vykládání. Tvárnice v paletě nejsou při tomto způsobu vykládky namáhány žádnou boční silou a nedojde tak k jejich poškození.
  2. 2 Uložení tvárnic YTONG
    Pórobetonové tvárnice, respektive palety, ukládejte na předem připravenou rovnou plochu. Nikdy palety neskládejte na sebe, vždy pouze vedle sebe v jedné vrstvě.